TicoVac

TicoVac ja TicoVac Junior ovat TBE- eli puutiaisaivotulehdusrokotteita.1

Punkin välittämä aivotulehdus (TBE, puutiaisaivotulehdus, Kumlingen tauti, engl. tick-borne encephalitis) on pahimmallaan vakava sairaus, jonka punkki voi tartuttaa ihmiseen. Puutiaisaivotulehdukseen ei ole hoitoa, mutta sitä vastaan voi suojautua rokottautumalla.2

Katso koulutus punkkien levittämistä taudeista, TBE:n levinneisyydestä Suomessa ja muualla Euroopassa sekä TicoVac-rokotteesta. Koulutus kestää noin 8 minuuttia.

 

Tiedot lääkkeen määräämistä varten

TICOVAC ja TICOVAC JUNIOR INJEKTIONESTE, SUSPENSIO.

Puutiaisaivotulehdusrokote, inaktivoitu TBE kokovirusrokote.

Käyttöaiheet: TicoVac 16 vuotta täyttäneiden ja vanhempien, TicoVac Junior 1–15-vuotiaiden aktiiviseen immunisaatioon puutiaisaivotulehdusta (TBE) vastaan. TicoVac ja TicoVac Junior annetaan sen mukaan, mitä virallisesti suositellaan TBE-rokotustarpeesta ja aikatauluista.

Annostus ja antotapa: Injektiona lihakseen. Perusrokotusohjelma: Perusrokotusohjelmaan kuuluu kolme annosta TicoVac– tai TicoVac Junior -rokotetta. Ensimmäinen ja toinen annos annetaan 1–3 kuukauden välein. Nopeutettu immunisaatio, ks valmisteyhteenveto. Kahden annoksen jälkeen on odotettavissa riittävä suoja meneillään olevalla puutiaiskaudella. Kolmas annos annetaan 5–12 kuukautta toisen rokotuksen jälkeen. Tehosterokotukset: 1–60-vuotiaille ensimmäinen tehosterokoteannos kolmen vuoden kuluttua kolmannesta rokoteannoksesta. Seuraavat tehosterokoteannokset joka viides vuosi viimeisen tehosterokotuksen jälkeen. Yli 60-vuotiaiden tehosterokotteiden välinen aika kolme vuotta, (katso valmisteyhteenveto).

Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, jollekin apuaineelle tai valmistuksessa käytettyjen aineiden jäämille (formaldehydi, neomysiini, gentamysiini, protamiinisulfaatti).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Lievä munaproteiiniallergia ei yleensä estä TicoVac ja TicoVac Junior –rokotteiden antoa. Muna-allergiset on rokotettava valvottuna ja tiloissa, joissa on hätätilannevalmius hoitaa yliherkkyysreaktioita.

Yhteisvaikutukset: Muita rokotuksia saa antaa TicoVac- ja TicoVac Junior –rokotteiden kanssa vain virallisten suositusten mukaisesti. Jos muita injektoitavia rokotteita annetaan samaan aikaan, rokotteet on pistettävä mieluiten eri raajaan.

Haittavaikutukset: Hyvin yleinen (≥ 10 %), TicoVac ja TicoVac Junior: Injektiopaikan reaktiot, esim. injektiokohdan kipu. Yleinen (1 % -
<10%), Ticovac ja TicoVac Junior: päänsärky, pahoinvointi, lihaskipu, väsymys, huonovointisuus. Yleinen (1 % -<10%), TicoVac Junior: ruokahaluttomuus, levottomuus, unettomuus, oksentelu. Ks Pharma Fennica.

Säilytys: jääkaapissa (2-8°C), valolta suojattuna. Ei saa jäätyä.

Reseptivalmiste.

Pakkaus ja hinta: TicoVac 0,5 ml injektiosuspensio esitäytetyssä ruiskussa. VMH 1 x 0,5 ml 38,53 €, 10 x 0,5 ml 313,20 €. TicoVac Junior 0,25 ml
injektiosuspensio esitäytetyssä ruiskussa. 1 x 0,25 ml, 36,85 €, 10 x 0,25 ml 322,40 €.

Lisätiedot: Pharmaca Fennica. Pfizer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki, puh (09) 430 040. www.pfizer.fi. Teksti perustuu 21.9.2018 hyväksyttyyn TicoVac ja TicoVac Junior

1) TicoVac valmisteyhteenveto ja TicoVac Junior valmisteyhteenveto 
2) Lindquist L ja Vapalahti O. Lancet 2008: 371: 1861-71