Xeljanz-logo

Tutustu Xeljanz-valmisteeseen:

Pieni tabletti - suuri vaikutus1-9

Xeljanz-indikaatiot

Mihin Xeljanz on tarkoitettu käytettäväksi?

NIVELREUMAN hoitoon

XELJANZ yhdessä metotreksaatin kanssa on tarkoitettu kohtalaisen tai vaikean aktiivisen nivelreuman hoitoon aikuisille, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta yhdelle tai useammalle tautiprosessia hidastavalle reumalääkkeelle tai jotka eivät siedä niitä. XELJANZ voidaan antaa monoterapiana potilaille, jotka eivät siedä metotreksaattia tai joille metotreksaattihoito ei ole tarkoituksenmukaista.5

NIVELPSORIAASIN hoitoon

XELJANZ yhdessä metotreksaatin (MTX) kanssa on tarkoitettu aktiivisen nivelpsoriaasin hoitoon aikuisille, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta aiemmalle tautiprosessia hidastavalle reumalääkehoidolle (DMARD) tai jotka eivät ole sietäneet sellaista hoitoa.5

HAAVAISEN PAKSUSUOLITULEHDUKSEN hoitoon

XELJANZ on tarkoitettu kohtalaisen tai vaikean aktiivisen haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon aikuisille, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta, joiden vaste on hävinnyt tai jotka eivät ole sietäneet joko tavanomaista hoitoa tai biologista lääkettä.5

Miten Xeljanz vaikuttaa?

XELJANZ on uudenlainen suun kautta otettava, pienimolekyylinen JAK-estäjä, joka vaikuttaa tulehdukseen solun sisältä käsin. Se pyrkii lievittämään tulehdusta estämällä sytokiinien toimintaa.5,10,11,12

Miksi JAK-estäjät ovat tärkeitä?

Janus-kinaasi (JAK) säätelee monien immuunivälitteisten tulehdussairauksien syntyyn vaikuttavien sytokiinien signaalinvälitysketjujen aktivaatiota.11,13 Siksi JAK on kiinnostava kohdemolekyyli nivelreuman, nivelpsoriaasin ja haavaisen paksusuolitulehduksen hoidossa.

Mitkä ovat Xeljanzin edut?

  • Nopea teho1-3, 6-8, 14-16
  • Käyttökokemusta nivelreumassa yli 9,5 vuoden ajalta17
  • Johdonmukainen turvallisuusprofiili**5,4,9,17,18
  • Pienimolekyylinen lääke; ei odoteta olevan immunogeeninen1,19
  • Määrätty > 208 000 nivelreumapotilaalle ympäri maailmaa20

** Seuraa lymfosyyttejä, neutrofiilejä, hemoglobiinia, maksaentsyymejä ja lipidejä säännöllisesti5
DMARD=Disease-modifying antirheumatic drug; perinteinen reumalääke

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta.

XELJANZ: Tiedot lääkkeen määräämistä varten

Vaikuttava-aine: tofasitinibi.

Käyttöaiheet:

Nivelreuma: XELJANZ yhdessä metotreksaatin (MTX) kanssa on tarkoitettu kohtalaisen tai vaikean aktiivisen nivelreuman hoitoon aikuisille, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta yhdelle tai useammalle tautiprosessia hidastavalle reumalääkkeelle tai jotka eivät siedä niitä. XELJANZ voidaan antaa monoterapiana potilaille, jotka eivät siedä MTX tai joille MTX ei ole tarkoituksenmukaista.

Nivelpsoriaasi: XELJANZ yhdessä MTX kanssa on tarkoitettu aktiivisen nivelpsoriaasin hoitoon aikuisille, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta aiemmalle tautiprosessia hidastavalle reumalääkehoidolle tai jotka eivät ole sietäneet sellaista hoitoa.

Selkärankareuma: Aktiivisen selkärankareuman hoitoon aikuisille, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta tavanomaiseen hoitoon.

Haavainen paksusuolitulehdus: XELJANZ on tarkoitettu kohtalaisen tai vaikean aktiivisen haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon aikuisille, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta, joiden vaste on hävinnyt tai jotka eivät ole sietäneet joko tavanomaista hoitoa tai biologista lääkettä.

Juveniili idiopaattinen artriitti (JIA): Aktiivisen idiopaattisen juveniilin polyartriitin (RF+ tai RF-) ja laajenevan oligoartriitin sekä lasten psoriaasiartriitin hoitoon vähintään 2-vuotiaille potilaille, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta aiemmalle tautiprosessia hidastavalle reumalääkehoidolle (DMARD). Voidaan antaa yhdessä metotreksaatin kanssa tai monoterapiana potilaille, jotka eivät siedä metotreksaattia tai joille se ei ole tarkoituksenmukaista. 

Annostus ja antotapa: Hoito tulee aloittaa ja sitä tulee seurata käyttöaiheina olevien sairauksien diagnosointiin ja hoitoon perehtyneen erikoislääkärin valvonnassa.

Nivelreuma ja Nivelpsoriaasi: Suositusannos, jota ei pidä ylittää: 5 mg tabletti 2 x vrk tai 11 mg depottabletti 1 x vrk suun kautta.

Selkärankareuma: Suositusannos on 5 mg:n tabletti 2 x vrk.

Haavainen paksusuolitulehdus: Suositusannos induktiohoitoon on 10 mg tabletti suun kautta 2 x vrk 8 viikon ajan ja ylläpitohoitoon 5 mg tabletti 2 x vrk.

Juveniili idiopaattinen artriitti ja lasten psoriaasiartriitti: ks. painonmukaiset suositusannokset valmisteyhteenvedosta. Tarkemmat tiedot ks. valmisteyhteenveto.

Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Aktiivinen tuberkuloosi, vakavat infektiot, kuten sepsis tai opportunisti-infektiot. Vaikea maksan vajaatoiminta. Raskaus ja imetys.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Yli 65-vuotiailla potilailla, tupakoivilla tai aiemmin tupakoineilla sekä potilailla, joilla on muita kardiovaskulaarisia tai syöpään liittyviä riskitekijöitä, tofasitinibia tulisi käyttää vain, jos soveltuvia hoitovaihtoehtoja ei ole. Ei ole tutkittu yhdessä biologisten lääkkeiden ja voimakkaiden immunosuppressiivisten lääkeaineiden, kuten atsatiopriinin, 6-merkaptopuriinin, siklosporiinin ja takrolimuusin kanssa, siksi näiden samanaikaista käyttöä pitää välttää. Käytössä on noudatettava varovaisuutta käyttöaiheesta ja annostuksesta riippumatta, jos potilaalla on laskimotromboembolian tunnettuja riskitekijöitä.  Hoitoa ei pidä aloittaa, jos potilaalla on aktiivinen infektio, paikalliset infektiot mukaan lukien. Potilas on tutkittava ja testattava piilevän ja aktiivisen infektion toteamiseksi ennen tofasitinibihoidon aloittamista sekä soveltuvien ohjeiden mukaisesti hoidon aikana. Virushepatiitin seulonta pitää tehdä kliinisten ohjeistojen mukaisesti ennen tofasitinibihoidon aloittamista. Tarkemmin muut varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ks. valmisteyhteenveto.

Yhteisvaikutukset: XELJANZ metaboloituu CYP3A4-entsyymin välityksellä, joten yhteisvaikutukset CYP3A4-entsyymiä estävien tai indusoivien lääkevalmisteiden kanssa ovat todennäköisiä. Tarkemmat tiedot ks. valmisteyhteenveto. Raskaus ja imetys: XELJANZ-valmisteen käyttö raskauden ja imetyksen aikana on vasta-aiheista. Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, tulee käyttää tehokasta ehkäisymenetelmää XELJANZ-hoidon aikana ja vähintään neljä viikkoa viimeisen annoksen jälkeen.

Haittavaikutukset: yleiset: keuhkokuume, influenssa, vyöruusu, virtsatieinfektio, sinuiitti, keuhkoputkitulehdus, nasofaryngiitti, nielutulehdus, anemia, päänsärky, hypertensio, yskä, vatsakipu, oksentelu, ripuli, pahoinvointi, gastriitti, dyspepsia, ihottuma, nivelkipu, kuume, raajojen turvotus, uupumus, suurentunut veren kreatiinikinaasipitoisuus. Tarkemmat tiedot ks. valmisteyhteenveto.

Korvattavuus 08/2021: 5 mg kalvopäällysteinen tabletti  ja 11 mg depottabletti: rajoitettu peruskorvattavuus (3005) ja  rajoitettu alempi erityiskorvattavuus (291), 10 mg kalvopäällysteinen tabletti: rajoitettu peruskorvattavuus (3005).

Pakkaukset ja hinnat (vmh + alv)  08/2021: 5 mg: 56 tabl 895,54 € 10 mg: 56 tabl 1579,72 € 11 mg: 28 tabl 895,54€. Oraaliliuos ei kaupan.

Lisätiedot: Reseptilääke. Pfizer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki. Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Perustuu 4.3.2022 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.

XELJANZ-valmisteen korvattavuuteen lisäyksiä 1.5.2020 alkaen

Kerran päivässä otettava 11 mg depottabletti korvattavaksi käyttöaiheessa nivelreuma 1.5.2020 alkaen21

Nyt nivelreumapotilas voi valita joko kaksi kertaa päivässä annosteltavan 5 mg tabletin tai kerran päivässä annosteltavan 11 mg depottabletin5

Lue lisää korvattavuudesta

Lue lisää

1. van Vollenhoven RF et al. N Engl J Med 2012; 367: 508–519
2. van der Heijde D et al. Arthritis Rheum 2013; 65(3): 559–570.
3. Fleischmann R et al. N Engl J Med 2012; 367(6): 495–507.
4. Strand V et al. Arthritis Res Ther 2015; 17: 307–318.
5. XELJANZ-valmisteyhteenveto.
6. Burmester GR et al. Lancet 2013; 381(9865): 451–460.
7. Mease P et al. N Engl J Med 2017; 377: 1537–1550.
8. Gladman D et al. N Engl J Med 2017; 377: 1525–1536.
9. Sandborn J et al. N Engl J Med 2017; ;376:1723-36.
10. Tanaka Y, Yamaoka K. Mod Rheumatol 2012; 23; 415–424.
11. O’Shea JJ et al. Annu Rev Med 2015; 66: 311–328.
12. Fleischmann R. Curr Opin Rheumatol 2012; 24: 335–341.
13. McInnes IB, Liew FY. Nature Clin Pract Rheumatol 2005; 1: 31–39.
14. Kremer J et al. Ann Intern Med 2013; 159: 253–261.
15. Hanauer S et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2018 Jul 13. pii: S1542-3565(18)30709-2. doi: 10.1016/j.cgh.2018.07.009 
16. Panés J et al. J Crohns Colitis 2018. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjx133.
17. Wollenhauptet al. Arthritis Research & Therapy (2019) 21:89 https://doi.org/10.1186/s13075-019-1866-2
18. Curtis JR et al. Clin Rheumatol. 2017 Mar;36(3):683-688.
19. Airola. SIC! Lääketietoa Fimeasta 2017;2:6-9.
20. Data on File, Pfizer  Inc, New York, NY
21. Lääkkeiden hintalautakunnan päätökset – kokous 7.4.2020 https://www.hila.fi/luettelot/kokouspaatokset/ (8.4.2020)