Pinnalla nyt

Lääkkeiden vaikutus ympäristöön

Lääkkeet ovat keskeinen osa sairauksien hoitoa ja ehkäisyä. Samaan aikaan on kuitenkin noussut huoli siitä, miten pienet, ympäristössä havaitut lääkejäämät voivat mahdollisesti tahattomasti vaikuttaa ekosysteemeihin ja ihmisten terveyteen.

Pinnalla nyt

Lääkkeiden vaikutus ympäristöön

Lääkkeet ovat keskeinen osa sairauksien hoitoa ja ehkäisyä. Samaan aikaan on kuitenkin noussut huoli siitä, miten pienet, ympäristössä havaitut lääkejäämät voivat tahattomasti vaikuttaa eläimiin, kasveihin ja mikro-organismeihin sekä kenties epäsuorasti myös ihmisiin.

Ympäristö
Pinnalla nyt

Potilaan voimaannuttaminen

Lääkärin ja potilaan välisestä suhteesta puhuttaessa potilaan voimaannuttaminen on käsitteenä yleistymässä. Potilaan voimaantuminen on muuttanut lääkärin roolia auktoriteetista potilaan oppaaksi. Mitä potilaan voimaannuttaminen oikeastaan on, ketä voimaantuneella potilaalla tarkoitetaan ja kuinka potilaan voimaantuminen vaikuttaa kliiniseen työhön?

Potilaat
Pinnalla nyt

Pharmadatan ja Pfizerin kehittämä lääkehoidon tukipalvelu apteekeille

Pharmadatan pd3-apteekkitietojärjestelmän uudet toiminnallisuudet pyrkivät edistämään lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä. 

Apteekit