Lääkeresistenssi – kehittyvä paradigma

Lääkeresistenssi vaikeuttaa taistelua monia sairauksia, kuten antibioottiresistenttejä bakteeri-infektioita ja lääkeresistenttiä HIV-infektiota, tuberkuloosia ja malariaa vastaan1. Tässä artikkelissa tarkastellaan lääkeresistenssiä kolmesta keskenään hyvin erilaisesta näkökulmasta. Ensiksi aiheena on antibioottiresistenssi, joka on yksi vuosisadan merkittävimmistä kansainvälisistä terveysuhista. Toiseksi käsitellään viruslääkeresistenssiä influenssan hoidossa äskettäin ilmestyneen tutkimuksen valossa, jossa viruslääkettä saaneilla pitkään influenssaa sairastaneilla potilailla, joilla immuunipuolustus oli heikentynyt, kehittyi laaja lääkeresistenssi6. Lopuksi tarkastellaan lääkeresistenssiä syövän hoidossa ja niitä mekanismeja, joilla syöpä löytää keinoja välttyä syöpälääkkeiden vaikutukselta.
 
Artikkeli

Antibioottiresistenssi – merkittävä kansainvälinen terveysuhka

Arvostetun professorin mukaan yksi tärkeimpiä mikrobilääkeresistenssiä ehkäiseviä toimia on globaali, koordinoitu mikrobilääkkeiden käytön hallinta. 

Resistenssi
Artikkeli

Influenssapotilaiden viruslääkeresistenssi – nouseva uhka?

Äskettäin julkaistu tutkimus osoitti, että pitkittyneestä influenssasta ja toisaalta heikentyneestä immuunipuolustuksesta kärsivien potilaiden hoito viruslääkkeellä voi johtaa monilääkeresistenssiin. Tämä korostaa viruslääkeherkkyyden valvonnan ja oikea-aikaisen resistenssitestauksen merkitystä hoidon aikana.

Resistenssi
Artikkeli

Lääkeresistenssin päihittäminen syövän hoidossa vaatii satojen palapelien rakentamista

Lääkeresistenssi syövän hoidossa on äärimmäisen monimuotoinen kokonaisuus. Siinä on mukana lukuisia geenimutaatioita ja muita mekanismeja, siksi resistenssin päihittämistä verrataankin satojen eri palapelien rakentamiseen.

Resistenssi
Viitteet

1. WHO: Factsheet: Antimicrobial resistance. Luettavissa osoitteessa: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/ Tieto saatu 15.2.2018
6. Trebbien, R. et al. Development of oseltamivir and zanamivir resistance in influenza A(H1N1)pdm09 virus, Denmark, 2014. Euro Surveill. 2017; 22(3): pii=30445)