Lääkeresistenssi

Influenssapotilaiden viruslääkeresistenssi – nouseva uhka?

Influenssavirus on yksi sitkeimmistä ja vaikeimmin ennustettavista ihmisen taudinaiheuttajista5, ja kausi-influenssa aiheuttaa vaikeaa sairautta ja kuolemantapauksia korkean riskin väestöryhmissä – erityisesti iäkkäillä potilailla ja potilailla, joilla immuunipuolustus on heikentynyt6. Influenssa on tavallisesti äkillinen, itsestään rajoittuva sairaus, joka kestää vain 5–7 vuorokautta, mutta potilailla, joilla immuunipuolustus on heikentynyt, on raportoitu jopa useiksi kuukausiksi pitkittyneitä infektioita6. HI-viruksen kaltaiseen virukseen verrattuna monilääkeresistenssi ei ole influenssan kohdalla ollut erityisen suuri ongelma. Äskettäin julkaistu Tanskan kansallisen influenssakeskuksen tutkimus kuitenkin osoitti, että pitkittyneestä influenssasta ja toisaalta heikentyneestä immuunipuolustuksesta kärsivien potilaiden hoito viruslääkkeellä voi johtaa monilääkeresistenssiin. Tämä korostaa viruslääkeherkkyyden valvonnan ja oikea-aikaisen resistenssitestauksen merkitystä hoidon aikana6.

Tässä tapauksessa havaittu viruslääkeresistenssin nopea kehittyminen korostaa viruslääkeresistenssin oikea-aikaisen testaamisen merkitystä influenssavirusinfektion lääkehoidon aikana.  

Vain muutamia hoitovaihtoehtoja saatavilla    

Viruslääkkeet ovat tärkeitä epideemisen ja pandeemisen influenssan hoidossa1. Kaikki Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiot suosittelevat vaikeaan, komplisoituneeseen tai etenevään sairauteen sekä potilaille, joilla immuunipuolustus on heikentynyt, rokotustiedoista riippumatta tukihoidon lisäksi lääkehoitoa neuraminidaasin estäjillä (NAI)7. EU on hyväksynyt kaksi viruslääkeluokkaa influenssan hoitoon: M2-ionikanavan salpaajat ja neuraminidaasin estäjät (NAI). Koska useimmat kiertävistä influenssaviruksista ovat kuitenkin resistenttejä M2-ionikanavan salpaajille, tällä hetkellä käytössä ovat ainoastaan NAI:t6, ja vain kaksi NAI-valmistetta oli helmikuuhun 2018 mennessä hyväksytty influenssan hoitoon EU:n alueella.  Viruslääkkeiden herkkyyttä valvotaan jatkuvasti WHO:n Global Influenza Surveillance and Response System -järjestelmän kautta1.

Monilääkeresistenssi potilailla, joilla immuunipuolustus on heikentynyt

Lääketieteen aikakausijulkaisussa Eurosurveillance julkaistu tanskalainen tutkimus tarkasteli viruslääkeresistenssin mutaatioprofiileja influenssaa sairastaneelta syöpäpotilaalta saaduissa näytteissä. Koska potilaan immuunipuolustus oli heikentynyt, aloitettiin välitön hoito NAI-valmisteella, mutta hoito ei hävittänyt influenssavirusta. Seuraavien kuuden kuukauden aikana potilaalle annettiin toinen kuuri tätä NAI-valmistetta, ja sen jälkeen vielä kaksi kuuria toista saatavilla olevaa NAI-valmistetta6. Kumpikaan näistä kahdesta lääkehoidosta ei kuitenkaan hävittänyt influenssavirusta, ja potilas menehtyi. Hoitojaksojen aikana otettuja näytteitä analysoitiin myöhemmin uuden sukupolven sekvenointitekniikalla (NGS). Analyysi osoitti, että potilaalle oli kehittynyt resistenssi molempia NAI-valmisteita kohtaan ja että hoitojakson aikana elimistössä oli kehittynyt uusia resistenttejä viruksen alaryhmiä6.

Viruslääkeherkkyyden valvonta ja influenssaviruksen viruslääkeresistenssin kehittymisen tutkiminen on tärkeää viruslääkeresistenttien virusten leviämisen estämiseksi  – sekä sairaalaympäristössä korkean riskin potilaiden keskuudessa että suuremmassa mittakaavassa yleisväestössä.

Resistenssin seuraaminen on tärkeää

Tässä tapauksessa havaittu viruslääkeresistenssin nopea kehittyminen korostaa viruslääkeresistenssin oikea-aikaisen testaamisen merkitystä influenssavirusinfektion lääkehoidon aikana. Sen avulla on mahdollista muuttaa hoitoa ja välttää tehottomien lääkkeiden turhaa annostelua sekä estää viruslääkeresistenttien virusten leviämistä, tutkimusryhmän jäsenet toteavat6.

Valvonta ja tutkimus on tärkeää

Tutkijat toteavat, että myös viruslääkeherkkyyden valvonta ja influenssaviruksen viruslääkeresistenssin kehittymisen tutkiminen on tärkeää viruslääkeresistenttien virusten leviämisen estämiseksi – sekä sairaalaympäristössä korkean riskin potilaiden keskuudessa että suuremmassa mittakaavassa yleisväestössä6.

Lue lisää tutkimuksesta

Kuinka ehkäisemme viruslääkeresistenttien influenssavirusten kehittymistä ja pidämme ne hallinnassa? 

Rokotteet ja uusien viruslääkeluokkien kehittäminen ovat tärkeitä tekijöitä viruslääkeresistentin influenssaviruksen kehittymisen ja leviämisen ehkäisemisessä. On myös arveltu, että kun onnistumme keräämään lisää molekyyli- ja geenitason tietoa siitä, miksi jotkin eläimet (esim. lampaat ja kanit) ovat resistenttejä influenssainfektiolle ja jotkin (esim. ankat) resistenttejä influenssan aiheuttamalla sairaudelle ja mitkä geenit tässä ovat osallisina, saatamme löytää keinon, jolla pystymme tekemään infektiota levittävät isännät influenssainfektiolle resistenteiksi. Alustavat tutkimukset, joissa influenssaviruksen tarttumista ja replikaatiota pyritään estämään transgeenisissä eläimissä ja joiden tarkoituksena on osoittaa konsepti oikeaksi, on jo aloitettu5.

Influenssan aiheuttama kuorma

Influenssa aiheuttaa edelleen säännöllisiä kausiepidemioita, ennustamattomia pandemioita ja toistuvia, tappavia zoonooseja ympäri maailmaa5. Vuosittaisten kausi-influenssaepidemioiden arvioidaan aiheuttavan 3–5 miljoonaa vaikeaa sairaustapausta ja 290 000–650 000 kuolemantapausta eri puolilla maailmaa9

 

 
Maailmanlaajuinen päivitys ihmisen influenssavirusten NAI-herkkyydestä

WHO:n tunnustamista kansallisista influenssakeskuksista eri puolilta maailmaa kerättiin toukokuun 2015 ja toukokuun 2016 välisenä aikana 14 330 influenssa A- ja B-virusta. Suunnilleen 0,8 % näistä (n=113) oli joko vähemmän herkkiä (reduced inhibition, RI) tai merkittävästi vähemmän herkkiä (highly reduced inhibition, HRI) ainakin yhdelle neljästä NAI-yhdisteestä*. Vuosina 2014–2015 vastaava prosenttiluku oli 0,5 %10

Kaiken kaikkiaan suuri enemmistö testatuista viruksista (> 99 %) oli herkkiä kaikille neljälle NAI-yhdisteelle, eli inhibitiovaikutus oli normaali, ja siksi influenssavirusinfektioiden lääkehoitoon suositellaan yhä nimenomaan NAI-valmisteita. Tulokset viittasivat kuitenkin siihen, että influenssaviruksen viruslääkeherkkyyden maailmanlaajuista seurantaa on syytä jatkaa, raportissa todettiin10.

* Vain kaksi näistä neljästä NAI-yhdisteestä oli helmikuuhun 2018 mennessä hyväksytty influenssan hoitoon EU:n alueella8.
 

 

 

Lähde: Perustuu julkaisuun Trebbien R, et al. Development of oseltamivir and zanamivir resistance in influenza A(H1N1)pdm09 virus, Denmark, 2014. Euro Surveill. 2017;22(3):pii=30445)

Jatka lukemista

Antibioottiresistenssi – merkittävä kansainvälinen terveysuhkaArvostetun professorin mukaan yksi tärkeimpiä mikrobilääkeresistenssiä ehkäiseviä toimia ovat globaali, koordinoitu mikrobilääkkeiden käytön hallinta. 

Lääkeresistenssin päihittäminen syövän hoidossa vaatii satojen palapelien rakentamista Lääkeresistenssi syövän hoidossa on äärimmäisen monimuotoinen kokonaisuus. Siinä on mukana lukuisia geenimutaatioita ja muita mekanismeja, siksi resistenssin päihittämistä verrataankin satojen eri palapelien rakentamiseen.

Viitteet

 1. WHO: Factsheet: Antimicrobial resistance. Luettavissa osoitteessa: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/ Tieto saatu 15.2.2018

2. Ventola, C.L. The Antibiotic Resistance Crisis: Part 1: Causes and Threats. Pharmacy and Therapeutics. 2015;40(4):277-283

3. Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations. December 2014. Luettavissa osoitteessa: https://amr-review.org/sites/default/files/AMR%20Review%20Paper%20-%20Tackling%20a%20crisis%20for%20the%20health%20and%20wealth%20of%20nations_1.pdf Tieto saatu 15.2.2018

4. WHO: Antibiotic resistance factsheet. Luettavissa osoitteessa: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/antibiotic-resistance/en/ Tieto saatu 15.2.2018

5. Hussain, M. et al. Drug resistance in influenza A virus: the epidemiology and management. Infect Drug Resist. 2017; 10: 121–134

6. Trebbien, R. et al. Development of oseltamivir and zanamivir resistance in influenza A(H1N1)pdm09 virus, Denmark, 2014. Euro Surveill. 2017; 22(3): pii=30445)

7. European Centre for Disease Prevention and Control. Expert opinion on neuraminidase inhibitors for the prevention and treatment of influenza – review of recent systematic reviews and meta-analyses. Stockholm: ECDC; 2017

8. EMA: Antiviral medicines for pandemic influenza. Luettavissa osoitteessa: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000463.jsp&mid=WC0b01ac058004bf56 Tieto saatu 15.2.2018

9. WHO: Factsheet: Influenza (Seasonal). Luettavissa osoitteessa: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/ Tieto saatu 15.2.2018

10. Gubareva, L.V. et al. Global update on the susceptibility of human influenza viruses to neuraminidase inhibitors, 2015–2016. Antiviral Research 2017; (146): 12-20