Lääkkeiden vaikutus ympäristöön - riskin ja vasteen hienosäätöä

 
Lääkkeet ovat keskeinen osa sairauksien hoitoa ja ehkäisyä. Samaan aikaan on kuitenkin noussut huoli siitä, miten pienet, ympäristössä havaitut lääkejäämät voivat tahattomasti vaikuttaa eläimiin, kasveihin ja mikro-organismeihin1 sekä kenties epäsuorasti myös ihmisiin2.
 
Miten ympäristöön joutuneet lääkeaineet (Pharmaceuticals in the Environment, PIE) voivat mahdollisesti vaikuttaa ekosysteemeihin ja ihmisten terveyteen? Millaisia lähestymistapoja tarvitaan ympäristöön päätyvien lääkeaineiden vähentämiseksi?  Tässä artikkelikokonaisuudessa ympäristötieteen professori Alistair Boxall brittiläisestä Yorkin yliopistosta ja ympäristötoksikologian professori John Sumpter niin ikään brittiläisestä Brunelin yliopistosta jakavat näkemyksensä.  
 
Artikkeli

Taistelu ympäristöön päätyvien lääkejäämien vähentämiseksi

John Sumpter ja Alistair Boxall keskustelevat siitä, miten lääkeaineet päätyvät ympäristöön ja millaisilla toimilla lääkkeiden ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. 

Ympäristö
Artikkeli

Vihreää kemiaa ja yksilöllistettyä hoitoa

Ympäristöön joutuvat lääkeaineet ovat kasvava huolenaihe, mutta kuinka vähennämme ympäristöön päätyvien lääkkeiden määrää – ja voisiko vihreästä kemiasta ja yksilöllistetystä hoidosta olla tulevaisuudessa apua? 

Ympäristö
Artikkeli

Pfizerin Green Journey -ohjelma

Pfizer’s Green Journey kokoaa kaikki toimenpiteet, joilla Pfizer pyrkii edistämään ympäristön kannalta kestävää toimintaa, kuten yhtiön hiilijalanjäljen pienentämisen, vastuullisen jätevedenkäsittelyn, vihreän kemian soveltamisen ja jätteiden minimoinnin.

Ympäristö
Artikkeli

Mikrobilääkeresistenssi - Pfizerin painopistealue

Ympäristöön päätyneet lääkeaineet ovat suuri huolenaihe, sillä niillä saattaa olla haitallisia vaikutuksia sekä ekosysteemeihin että tietyissä olosuhteissa myös ihmisten terveyteen. Pfizerin globaalista ympäristöstä, terveydestä ja turvallisuudesta vastaava johtaja Steve Brooks on sitoutunut vähentämään yhtiön osuutta tuotantolaitosten tahattomista antibioottipäästöistä.

Ympäristö

1. Boxall ABA. The environmental side effects of medication. EMBO Reports. 2004;5(12):1110-1116. 
2. Kristiansson E et al. Pyrosequencing of antibiotic-contaminated river sediments reveals high levels of resistance and gene transfer elements. PLoS One. 2011;6(2):e17038.