Lääkkeiden vaikutus ympäristöön - riskin ja vasteen hienosäätöä

Pfizerin Green Journey -ohjelma

Pfizer’s Green Journey kokoaa kaikki Pfizerin pyrkimykset edistää ympäristön kannalta kestävää toimintaa. Kestävä kehitys kattaa tuotteen koko tuotanto- ja toimitusketjun sekä elinkaaren valmistuksesta tavarantoimitukseen. 

Ohjelmaa on viety eteenpäin aina vuosisadan vaiheesta saakka. Matkan varrella on saavutettu useita virstanpylväitä ja asetettu uusia tavoitteita: esimerkiksi vuosien 2000-2014 kasvihuonekaasupäästöt vähenivät noin puolella. Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasuja 20 prosentilla, jätettä 15 prosentilla ja vedenkulutusta 5 prosentilla. 

Tuotevastuusta ja kestävästä kehityksestä vastaava johtaja Tom Polton sanoo, että yhtiön ympäristötavoitteet eivät ole sattumanvaraisia. 

“Kaikkien yhtiöiden on osallistuttava ilmastonmuutosta edistävien vaikutusten minimoimiseen kaikilla toimialoilla. Tällä hetkellä tavoitteemme pienentää hiilijalanjälkeämme perustuu tutkimukseen, ja se on linjassa maailmanlaajuista ilmaston lämpenemistä vastustavien suositusten kanssa”, hän toteaa. 

Tavoitteisiin päästään yhdistelmällä monia merkittäviä aloitteita - kuten tuulivoimaloilla Pfizerin tuotantolaitoksessa Belgian Puursissa - ja pienempiä aloitteita, kuten optimoimalla olosuhteita ja järjestelmiä sekä sulkemalla ei-kriittisiä laitteita silloin, kun tuotanto ei ole käynnissä. 

 

Vihreän kemian edelläkävijä

Vihreän kemian soveltaminen on olennainen osa Pfizerin Green Journey -ohjelmaa. Tällä alueella Pfizer onkin johtava edelläkävijä. Yksi esimerkki on luonnon omien älykkäiden biokatalyyttien käyttöönotto pregabaliinin tuotantoprosessissa. 

“Pregabaliinin kohdalla olemme onnistuneet vähentämään jätteen määrää 25 kilolla yhtä tuotekiloa kohden. Tämä on valtava parannus verrattuna aiempaan tilanteeseen, jossa kemiallisia yhdisteitä käytettäessä yhtä lääkevalmistekiloa kohti syntyi 86 kiloa jätettä. Vuosien mittaan jätettä syntyy tonneittain vähemmän”, Polton sanoo. 

Muita esimerkkejä löytyy esimerkiksi vorikonatsolin ja atorvastatiinin valmistusprosesseista. 

“Sen jälkeen, kun korvasimme vorikonatsolin aiemmin kuusivaiheisen valmistusprosessin kaksivaiheisella, valmistukseen on tarvittu vähemmän laitteita ja prosessin hiilijalanjälki on pienentynyt noin 35 prosenttia. Lisäksi jätteen määrä suhteessa lopputuotteeseen on pienentynyt 60 prosentilla”, Polton toteaa. 

Atorvastatiinin kohdalla vihreän kemian periaatteita on sovellettu formulaatiossa ja tuotteen pakkaamisessa. Uusi tablettien valmistuksessa käytetty formulaatio sisältää 33 prosenttia vähemmän ei-vaikuttavia ainesosia. Koska tabletti on tästä syystä entistä pienempi, tarvitaan myös vähemmän pakkausmateriaalia ja kuljetustehokkuus lisääntyy.

Pfizer on tarjonnut terveydenhuollon ammattilaisille tietoa lääkkeiden turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä etäesittelyiden avulla jo vuodesta 2015. Etäesittelyitä oli vuoden 2018 loppuun mennessä tehty noin 15 000. Olemme laskeneet, että etäesittelyiden kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet lähes 34 000 CO2 kg (-26 %).

Vihreän kemian soveltaminen koskee myös Pfizerin tutkimus- ja tuotekehitysorganisaatiota, jossa uusia lääkeaineita suunniteltaessa harkitaan aina ensimmäiseksi turvallisempien, ympäristön kannalta vähemmän haasteellisten kemikaalien ja liuottimien käyttöä. 

 

Lue seuraavaksi

Mikrobilääkeresistenssi - Pfizerin painopistealueYmpäristöön päätyneet lääkeaineet ovat suuri huolenaihe, sillä niillä saattaa olla haitallisia vaikutuksia sekä ekosysteemeihin että tietyissä olosuhteissa myös ihmisten terveyteen.

Taistelu ympäristöön päätyvien lääkeaineiden vähentämiseksiJohn Sumpter ja Alistair Boxall keskustelevat siitä, miten lääkeaineet päätyvät ympäristöön ja millaisilla toimilla lääkkeiden ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. 

Vihreää kemiaa ja yksilöllistettyä hoitoaYmpäristöön joutuvat lääkeaineet ovat kasvava huolenaihe, mutta kuinka vähennämme ympäristöön päätyvien lääkkeiden määrää – ja voisiko vihreästä kemiasta ja yksilöllistetystä hoidosta olla tulevaisuudessa apua?