Potilaan voimaannuttaminen - uusi muotisana?

Lääkärin ja potilaan välisestä suhteesta puhuttaessa potilaan voimaannuttaminen on käsitteenä yleistymässä. Potilaan voimaantuminen on muuttanut lääkärin roolia auktoriteetista potilaan oppaaksi. Mitä potilaan voimaannuttaminen oikeastaan on, ketä voimaantuneella potilaalla tarkoitetaan ja kuinka potilaan voimaantuminen vaikuttaa kliiniseen työhön?
 
Artikkeli

Lääkärin uusi rooli: auktoriteetista potilaan oppaaksi

Voimaantuneet potilaat osallistuvat aktiivisesti hoitoaan koskevien päätösten tekemiseen. He odottavat lääkärin vastaavan kysymyksiin ja kuuntelevan heidän toiveitaan ja tarpeitaan. 

Potilaat
Artikkeli

Lääkärin ja potilaan kommunikaatio

Potilaskyselyissä on jatkuvasti havaittu, että potilaat toivoisivat kommunikaation lääkäreiden kanssa sujuvan paremmin. Kuinka lääkärin pitäisi kommunikoida potilaan kanssa täyttääkseen tämän asettamat vaatimukset?

Voimaannut
Artikkeli

Voimaannuta potilas osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon

Onnistunut yhteinen päätöksenteko on vahvasti yhteydessä parempaan sairauden hallintaan, sitoutuneisuuteen, toipumiseen, pienentyneisiin terveydenhuollon menoihin ja parempaan potilastyytyväisyyteen. Kuinka lääkäri voi auttaa potilasta voimaantumaan niin, että tämä voi osallistua päätöksentekoon? 

Potilaat
Artikkeli

Voimaantunutta hoidon hallintaa hoitosuhteen jokaisessa vaiheessa

Potilaan voimaantumisprosessi ja lääkärin rooli ei pääty yhteiseen päätökseen valitusta hoidosta diagnoosin varmistuttua. Päinvastoin, roolinsa omaksunut lääkäri voi merkittävällä tavalla auttaa potilasta voimaantumaan hoitosuhteen jokaisessa vaiheessa niin, että tämä päätyy ottamaan vastuun omasta arjen hyvinvoinnistaan.

Voimaannut