Potilaan voimaantumisprosessin neljä keskeistä komponenttia

1. Potilaan ja lääkärin on ymmärrettävä potilaan uusi rooli 
Potilaiden mahdollisuudet osallistua oman terveytensä hoitamiseen ovat kehittyneet viime vuosikymmenten aikana. Potilaan aiemmin passiivisesta roolista on nyt tullut aktiivisempi. On tärkeää, että sekä potilas että lääkäri ymmärtävät potilaan uuden roolin. 

2. Potilaiden on kerättävä riittävästi tietoa pystyäkseen keskustelemaan lääkärin kanssa 
Potilaiden on kerättävä tietoa ja ymmärrettävä, kuinka sitä käytetään.

3. Potilaiden on luotettava omaan kyvykkyyteensä, ja heidän on osattava tulkita terveyskirjallisuutta
Potilaiden on luotettava omiin kykyihinsä vaikuttaa terveyteensä (minäpystyvyys). Lisäksi heidän on ymmärrettävä terveyttä koskevaa tietoa, osattava käyttää sitä ja kyettävä tekemään hyviä päätöksiä omaa terveyttään ja hoitoaan koskien (terveyslukutaito).

4. Mahdollistava ympäristö 
Jotta potilas voi voimaantua, on ympäristön tehtävä siitä helppoa. Se tarkoittaa, että potilaalle on oltava tarjolla eri hoitovaihtoehtojaja niitä koskevaa ajantasaista tietoa. Lisäksi potilaiden on saatava riittävää tukea tiedon tulkintaan ja päätöksentekoon. On tärkeää korostaa, että mahdollistavan ympäristön edellytyksenä on lääkäri, joka osaa asettaa potilaan hoitoprosessin keskiöön sairauden sijasta1,2.
 

Jatka lukemista

Kuinka kommunikoida voimaantuneen potilaan kanssa?Kuinka lääkärin pitäisi kommunikoida potilaan kanssa täyttääkseen tämän asettamat vaatimukset?

Voimaannuta potilas osallistumaan yhteiseen päätöksentekoonKuinka lääkäri voi auttaa potilasta voimaantumaan niin, että tämä voi osallistua päätöksentekoon? 

Voimaannuta hoidon hallintaa hoitosuhteen jokaisessa vaiheessaLääkäri voi merkittävällä tavalla auttaa potilasta voimaantumaan hoitosuhteen jokaisessa vaiheessa niin, että tämä päätyy ottamaan vastuun omasta arjen hyvinvoinnistaan.

1.    World Health Organization. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. 2009

2.    Cox, P et al. Financing Sustainable Healthcare in Europe: New Approaches for New Outcomes. 2007 https://media.sitra.fi/2017/02/28141943/The_Cox_Report-2.pdf Last accessed 18 April 2018