Potilaan voimaannuttaminen

Voimaannuta potilas osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon


Potilaan voimaannuttaminen on olennaista, jotta potilas voisi osallistua yhteiseen päätöksentekoon. Onnistunut yhteinen päätöksenteko on vahvasti yhteydessä parempaan sairauden hallintaan, sitoutuneisuuteen, toipumiseen, pienentyneisiin terveydenhuollon menoihin ja parempaan potilastyytyväisyyteen5. Kuinka lääkäri voi auttaa potilasta voimaantumaan niin, että tämä voi osallistua päätöksentekoon? 

Yhteisen päätöksenteon onnistuminen riippuu siitä, osaako lääkäri kertoa eri vaihtoehtoihin liittyvistä riskeistä ja hyödyistä ja selvittää potilaan omat arvot ja toiveet. 

Professori Angela Coulter määrittelee yhteisen päätöksenteon “keskusteluina, joissa kliinikot ja potilaat tekevät yhteistyötä valitessaan testimenetelmiä, hoitovaihtoehtoja, hoidon hallinnan keinoja tai tukitoimia kliiniseen näyttöön ja potilaan riittävään tietoon pohjautuviin toiveisiin perustuen”.

Päätöksiä voidaan tehdä yhdessä vain, jos lääkäri ja potilas ovat parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella ja potilaan omia arvoja ja toiveita punnittuaan yksimielisiä hoitopäätöksestä. Yhteisen päätöksenteon onnistuminen riippuu siitä, osaako lääkäri kertoa eri vaihtoehtoihin liittyvistä riskeistä ja hyödyistä ja selvittää potilaan omat arvot ja toiveet. Jos potilaat eivät ymmärrä eri hoitovaihtoehtoja ja ennustettaan, he eivät tosiasiallisesti voi tehdä päätöstä omien toiveidensa mukaan5

Yhteisen päätöksenteon onnistuminen riippuu siitä, osaako lääkäri kertoa eri vaihtoehtoihin liittyvistä riskeistä ja hyödyistä ja selvittää potilaan omat arvot ja toiveet. 

Yhteisen päätöksenteon onnistuminen riippuu siitä, osaako lääkäri kertoa eri vaihtoehtoihin liittyvistä riskeistä ja hyödyistä ja selvittää potilaan omat arvot ja toiveet. 

Professori Angela Coulter määrittelee yhteisen päätöksenteon “keskusteluina, joissa kliinikot ja potilaat tekevät yhteistyötä valitessaan testimenetelmiä, hoitovaihtoehtoja, hoidon hallinnan keinoja tai tukitoimia kliiniseen näyttöön ja potilaan riittävään tietoon pohjautuviin toiveisiin perustuen”.

Päätöksiä voidaan tehdä yhdessä vain, jos lääkäri ja potilas ovat parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella ja potilaan omia arvoja ja toiveita punnittuaan yksimielisiä hoitopäätöksestä. Yhteisen päätöksenteon onnistuminen riippuu siitä, osaako lääkäri kertoa eri vaihtoehtoihin liittyvistä riskeistä ja hyödyistä ja selvittää potilaan omat arvot ja toiveet. Jos potilaat eivät ymmärrä eri hoitovaihtoehtoja ja ennustettaan, he eivät tosiasiallisesti voi tehdä päätöstä omien toiveidensa mukaan5

Yhteinen päätöksenteko

Syöpäpotilailla tehty kysely osoitti, että useimmat potilaat haluavat olla aktiivisessa roolissa, kun heidän omaa terveyttään koskevia päätöksiä tehdään, mutta he haluavat myös kuulla, kuinka lääkäri itse vastaavassa tilanteessa arvioisi näyttöön perustuvia suosituksia – esimerkiksi minkä vaihtoehdon lääkäri itse valitsisi, jos sairastunut olisikin hän itse tai joku hänen perheenjäsenistään5.

Kolmivaiheinen malli

Alla kuvattu kolmivaiheinen malli tarjoaa lääkärin käyttöön helposti lähestyttävät puitteet, jossa viestiä ja keskustella potilaan kanssa yhteisen päätöksen aikaansaamiseksi. Keskustelu koostuu kolmesta vaiheesta: tiimiytymisestä, vaihtoehtojen läpikäymisestä ja päätöksenteosta8:

Tiimiytyminen: Tehtävänä on tarjota potilaalle tukea samalla, kun hänelle annetaan tietoa eri vaihtoehdoista, ja selvittää heidän päämääränsä, jotta ne ovat mukana ohjaamassa päätöksentekoprosessia. 

Vaihtoehtojen läpikäynti: Tehtävänä on vertailla eri vaihtoehtoja kertomalla samalla niihin liittyvistä riskeistä. 

Päätöksenteko: Tehtävänä on tehdä lääkärin asiantuntemuksen ohjaamia päätöksiä, jotka heijastelevat potilaan omia, riittävään tietoon perustuvia toiveita.

 

Jatka lukemista

Lääkärin uusi rooli: auktoriteetista potilaan oppaaksiMitä potilaan voimaannuttaminen oikeastaan on, ketä voimaantuneella potilaalla tarkoitetaan ja kuinka potilaan voimaantuminen vaikuttaa kliiniseen työhön? 

Kuinka kommunikoida voimaantuneen potilaan kanssa?Kuinka lääkärin pitäisi kommunikoida potilaan kanssa täyttääkseen tämän asettamat vaatimukset?

Voimaannuta hoidon hallintaa hoitosuhteen jokaisessa vaiheessaLääkäri voi merkittävällä tavalla auttaa potilasta voimaantumaan hoitosuhteen jokaisessa vaiheessa niin, että tämä päätyy ottamaan vastuun omasta arjen hyvinvoinnistaan.

5.    Elwyn G et al. A three-talk model for shared decision making: multistage consultation process. BMJ 2017; 359: j4891

8.    Tamirisa NP et al. Patient and physician views of shared decision making in cancer. Health Expect. 2017; 20(6): 1248–125